Okná do rozprávok

...aj Vy môžete pomôcť

číslo účtu
IBAN: SK03 0200 0000 0028 0056 8955 (VÚB)

AKO POMÔCŤ

Ak sa rozhodnete finančne prispieť a potrebujete viac informácií alebo osobný kontakt, volajte: 0910 191 898, Roman Hvizdák koordinátor projektu. Píšte na romanhvizdak@gmail.com. Povedzte o našom projekte ľuďom, organizáciam, ktoré by nám mohli pomôcť pri realizácii projektu.

Výška sponzorského príspevku je dobrovoľná.

Zozbierané finančné príspevky sú určené výlučne na projekt OKNÁ DO ROZPRÁVOK a slúžia na prípravné práce, zakúpenie spotrebného materiálu, t.j. špeciálne akrylové farby, štetce, technické vybavenie a pod. a na zaplatenie samotnej práce výtvarníka.


Fyzické osoby

Fyzické osoby, ktoré chcú finančne podporiť projekt OKNÁ DO ROZPRÁVOK môžu sponzorský príspevok poukázať na bankový účet občianskeho združenia PUART GALLERY, č. účtu: IBAN SK03 0200 0000 0028 0056 8955 (VÚB).

Do poznámky pre prijímateľa, prosím, uveďte Vaše meno a mesto odkiaľ pochádzate. V prípade, že v poznámke pre prijímateľa neuvediete nič, Váš príspevok bude na stránke www.oknadorozpravok.sk zverejnený ako príspevok od anonymného darcu.


Právnické osoby, spoločnosti

Občianske združenie PUART GALLERY uzatvorí so sponzorskou spoločnosťou Darovaciu zmluvu, Zmluvu o vytvorení diela, prípadne je možná iná vzájomná dohoda.

Sponzorský príspevok môžete poukázať na bankový účet občianskeho združenia PUART GALLERY, č. účtu: IBAN SK03 0200 0000 0028 0056 8955 (VÚB) aj bez uzatvorenia písomnej dohody. Do poznámky pre prijímateľa, prosím, uveďte názov spoločnosti a mesto odkiaľ pochádzate. V prípade, že v poznámke pre prijímateľa neuvediete nič, Váš príspevok bude na stránke www.oknadorozpravok.sk zverejnený ako príspevok od anonymného darcu.

Vzory zmlúv na stiahnutie:


Naša protiponuka

Na stránke www.oknadorozpravok.sk je zverejnený zoznam sponzorov projektu, ktorý je pravidelne aktualizovaný.

Informácie o darcovi sú zverejňované v rozsahu:

  • meno a priezvisko / názov spoločnosti – len ak bude informácia uvedená v poznámke pre prijímateľa, v opačnom prípade bude uvedené „anonymný darca“
  • mesto, odkiaľ darca pochádza - len ak bude informácia uvedená v poznámke pre prijímateľa
  • logo spoločnosti – v prípade dostupnosti loga vo vyhovujúcom grafickom formáte

Ponúkame tiež reklamu resp. informáciu o Vašej organizácii v priestoroch Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave a v Košiciach, prípadne i ďalších mestách, a to priamo pod maľbou, ktorú zasponzorujete. Zobrazené bude logo alebo názov spoločnosti, podľa Vášho výberu.

Na základe vzájomnej dohody Vám dokážeme poskytnúť aj inú formu prezentácie Vašej spoločnosti.