Okná do rozprávok

...aj Vy môžete pomôcť

číslo účtu
IBAN: SK03 0200 0000 0028 0056 8955 (VÚB)

Ukončená zbierka I. (2014)

8000 €

Ukončená zbierka II. (2015)

3000 €

Ukončená zbierka III. (2015/16)

1600 €

Maľujeme na steny rozprávky, ktoré si vybrali deti, rodičia a personál
Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave a v Košiciach.

Do maľovania zapájame detských pacientov a ich rodičov v rámci ART TERAPIE. Patrónmi projektu sú: MUDr. Daniela Sejnová, PhD. (DFNsP Bratislava) a MUDr. Gabriela Kotercová (Univerzitná nemocnica, Košice).

Ukončená zbierka IV. (2016)

4000 €

Ďakujeme partnerom:

Ďakujeme jednotlivcom:

 • Koterec Peter, Michalovce
 • Teplický Michal, Púchov
 • Jarošová Diana, Trenčín
 • Rynik Michal, Michalovce
 • Pogány Branko, Košice
 • Švendová Zuzana, Bratislava
 • Kurišová Adriana, Bratislava
 • Kostíková Zuzana, Almelo (NL)
 • Sýkorová Janka, Kremnica
 • Kolenová Zuzana, Púchov
 • Koterec Tonko, Michalovce
 • Strýček Ľubomír, Púchov
 • Mikulík Miroslav, Liptovská drevenica
 • Janíková Anna, Púchov
 • Janíková Martina, Púchov
 • Kulmanová Michaela, Vranov nad Toplov
 • Vacko Peter
 • Binková Martina
 • Palanová Andrea