Okná do rozprávok

...aj Vy môžete pomôcť

číslo účtu
IBAN: SK03 0200 0000 0028 0056 8955 (VÚB)

O NÁS

Občianske združenie PUART GALLERY vzniklo 17.03.2009 v Púchove. Od roku 2011 svoje aktivity realizuje aj v Bratislave a v ďalších slovenských mestách.

Cieľom združenia je vytvárať podmienky a príležitosti pre rozvoj osobnosti, zručností a záujmov, podporiť a rozvíjať umenie a kultúru na Slovensku. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa je organizovanie voľnočasových aktivít, kultúrnych a spoločenských podujatí, ako aj publikačné a vzdelávacie aktivity.

Za myšlienkou spájania nadšencov pre umenie a kultúru stojí púchovský výtvarník Roman Hvizdák. Už od roku 2006 sa aktívne venuje organizácii podujatí a realizácii projektov, najmä v oblasti výtvarného umenia.

PUART GALLERY o. z. pod vedením Romana Hvizdáka zrealizovalo viacero zaujímavých podujatí, napríklad:

 • DOTYKY UMENIA 2012 – 2013 – výtvarný a charitatívny projekt
 • Detský onkologický tábor Tatranská lesná - 2012
 • Púchovské čarbanice 2011 – výtvarná súťaž
 • FAREBNÝ SVET – výtvarný projekt pre DFNsP v Bratislave - 2011
 • Krídla fantázie 2011 – celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác
 • Vernisáž výtvarných prác CVČ - Včielka v cukrárni Azalka - 2011
 • Vernisáž Detský domov vo farbách pozitívnej energie - 2011
 • Maľby na skle v materskej škôlke - 2011
 • Detský domov vo farbách pozitívnej energie - 2010
 • Púchovské čarbanice 2010 – výtvarná súťaž
 • Multimediálna výstava Formácie 2009
 • Detská paleta 2009 – výtvarná súťaž
 • Nemocnica Zdravie Púchov - veľkoplošné maľby na detskom oddelení - 2006

Najvýznamnejším projektom občianskeho združenia PUART GALLERY je projekt s názvom OKNÁ DO ROZPRÁVOK, ktorý vznikol v roku 2011 a prebieha dodnes.